Máng cáp

  • Sản phẩm máng đỡ cáp điện

    Sản phẩm máng đỡ cáp điện

    Máng cáp hay còn gọi là máng đỡ cáp điện là sản phẩm được sử dụng cho hệ thống cáp phân phối điện...

  • Sản phẩm máng cáp tray

    Sản phẩm máng cáp tray

    Máng cáp tray là loại máng cáp thiết kế theo dạng hình hộp, có nắp đậy và đáy được dập lỗ giúp giải...