Dự án: Bệnh Viện Hưng Việt

Địa chỉ:  Nguyên Hồng - Hà Nội
Nội dung cung cấp: Cung cấp, lắp đặt 1 tổ máy phát điện 150 KVANgày đăng: 09/07/2016
Lượt xem:950

Tin liên quan