090 129 58 88

Xem tất cả 1 kết quả

Otstec là thang máy có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu đặc thù của bệnh viện, khi lựa chọn thang máy cho bệnh viện chúng ta cần lưu ý những đặc điểm sau của thang máy